هسته مانیتورینگ می هاست از PHP به Node.js تغییر کرده است
تا اتمام تغییرات سیستم مانیتورینگ در دسترس نمیباشد
بعد از تغییرات سیسم مانیتورینگ به صورت حرفه ای تر + اپلیکیشن مانیتورینگ جهت دانلود در دسترس کاربران قرار خواهد گرفت
اپلیکیشن مانیتورینگ دارای 2 زبان فارسی و انگلیسی است

تصویر زیر یک پیشنمایش از اپلیکیشن مانیتورینگ است